دپارتمان پژوهش و آموزش

دپارتمان پژوهش و آموزش

هدف از آموزش و پژوهش توانمند سازی مدیران و کارکنان است. آموزش ها با رویکردی عمل گرایانه از یک سو وفعالیت های پژوهش محور از سویی دیگر، یادگیری را به صورت اجرایی و کاربردی مهیا می سازد و از همه مهمتر با توجه به پرداختن به روش های نوین مدیریتی و تلفیق آن با روش های بومی از طریق برگزاری سمینارها و وبینارهای کاربردی، انجام کار گروهی، اجرای طرح های کاربردی و پژوهش های محوری می توان به کسب و کارها آموزش داد که در بازار رقابتی و حرفه ای چگونه بهترین باشند. شرایط کنونی اقتصاد داخلی و جهانی به گونه ای است که فعالیت و رقابت کسب و کار ها سخت تر و چالشی تر از گذشته شده است و تجربه به تنهایی نمی تواند گره گشای مسائل و چالش ها باشد. تیم مگامدیر به شما کمک میکند که چالشهای موجود در سازمان را که به دلیل فقدان دانش و اطلاعات تخصصی در حوزه کارکنان و مدیریت است را شناخته و شما را با بینش و نگرشی عمیق در کسب مهارت های اجرایی در حوزه هایی مانند مدیریت استراتژیک، مدیریت فروش و مدیریت کارآفرینی در راه اندازی و یا توسعه کسب و کارتان موفق نماید.

هرکسب و کاری به افراد آموزش دیده و ماهر نیازمند است. آموزش کارکنان یک سرمایه گذاری پر سود است که باعث به کارگیری استعدادهای نهفته، به کار گیری قدرت تخیل و انعطاف پذیری فکری کارکنان می گردد. چالشهایی این بخش به فقدان مهارت یا دانش کافی در انجام وظایف برمیگردد که با برگزاری دوره های تخصصی کاربردی می تواند مرتفع گردد.

هدف از CRM، جذب مشتریان بالقوه، توسعه روابط مشتریان و نگهداری و مراقبت از مشتریان است. با توجه به محیط رقابتی بازار و تغییر سلیقه مشتریان چالش های بسیاری در این زمینه وجود دارد.کاهش شناخت از مشتری، نداشتن کانال ارتباطی مناسب، نداشتن تیم متخصص مجهز به مهارت های فنی کسب و کار، عدم آموزش کارکنان، در دسترس نبودن فناوری های نوین و …

فرآیند کسب و کار با فرصت آغاز می شود. فرصت شکافی است که بین عرضه و تقاضا وجود داردکه با یک ایده مناسب می توان از فرصت ایجاد شده بهره برداری نمود. امکان سنجی اولیه بر اساس تحقیقات بازار و مخاطب شناسی میتواند به شما نشان دهد که ایده مورد نظر ارزش اجرایی شدن داردیا خیر؟ مدیران در این خصوص ممکن است با چالش تشخیص فرصت تا راه اندازی کسب و کار مواجه باشند.

بسیاری از کسب و کارها با چالش ها و مشکلات فراوانی مواجه می باشند. در این مواقع مدیران تمام تلاش خود را می نمایند تا آنها را مرتفع سازند. چالشهایی مانند بازاریابی، برندسازی، مسائل مالی، منابع انسانی، مشکلات حقوقی و قضایی و… ممکن است این چالش ها با راهکارهای همیشگی قابل حل نباشد و نیاز به مطالعه موردی باشد تا بهتر بتوان آنها را شناخت و عارضه یابی نمود.

برای تعییر وضع موجود و رسیدن به ایده آل های مطلوب می توان از طرح های پژوهشی بهره برد. یک طرح پژوهشی خوب نیازهای واقعی را شناسایی و راهکار مناسب برای آن ارائه می دهد. بودجه تحقیقاتی جزو هزینه ها محسوب نمی شود و یک سرمایه گذاری به شمار می آید. شناسایی نیاز های پژوهشی بالقوه و تعیین اولویت های تحقیقاتی و تدارک مبنایی برای تخصیص هزینه از جمله چالشهای این بخش محسوب می گردد.

فرم مشاوره دپارتمان پژوهش و آموزش:

* روی فهرست کلیک کرده تا فهرست نمایش داده شود
* روی فهرست کلیک کرده تا فهرست نمایش داده شود