خدمات مشاوره عمومی رایگان

این خدمت مخصوص راه حل های آنی و زود بازده است، استفاده از این نوع مشاوره، مناسب زمانی است که شما با آگاهی از چالش یا مشکل موجود در سازمان خود، بدون صرف زمان یا هزینه با ارائه یک راهکار فوری و یا حتی یک جرقه ی فکری قادر به حل آن باشید. در این روش شما میتوانید سوال یا مشکل سازمان خود را از طریق تکمیل و ارسال فرم مطرح کنید. متخصصین ما در اسرع وقت موارد مطرح شده توسط شما را مورد بررسی و تحلیل قرار داده و پاسخ را از طریق ایمیل ارائه خواهند کرد. این فرایند حداکثر طی 24 ساعت انجام خواهد شد.

فرایند اجرایی خدمات عمومی رایگان:

  • تکمیل دقیق فرم وب سایت

  • بررسی اطلاعات توسط مدیر دپارتمان مربوطه

  • تهیه پاسخ لازم و ارسال از طریق ایمیل مشتری طی یک روز کاری

فرم مشاوره عمومی رایگان:

* روی فهرست کلیک کرده تا فهرست نمایش داده شود