دپارتمان سازمان و مدیریت

دپارتمان سازمان و مدیریت

رقابت بر اساس تغییر ساخته می شود نه ثبات.کسب وکارهای امروزی و مدیران آنها در محیط های بسیار متغیر و پیچیده داخلی و بین المللی با چالش های عدیده ای از جمله جهانی شدن، فشارهای محیطی و اکولوژیکی، چالش های تغییر محیط کار، تغییر انتظارات کارکنان و مشتریان، منابع مالی محدود، افزایش وظایف و فعالیت ها، تغییرات سریع تکنولوژی، افزایش خلاقیت و نوآوری و… مواجه می باشند. برای مقابله با این چالش ها و مسائل، مدیران نیازمند هوشمندی، تخصص و دیدی وسیع تر هستند. مگامدیر آماده است که با تیم متخصص خود، شما را در تمام ابعاد مدیریتی یاری نماید.

منابع انسانی یکی از ابزارهای مهم برای تحول و بقای سازمان است. استخدام کارمندان با انگیزه و متعهد همیشه مطلوب نظر مدیران است، اما یک انتخاب اشتباه در این حوزه ممکن است کسب و کار و مدیریت را با چالش مواجه نماید. مشکلات و چالش هایی مانند پایین بودن عملکرد کارکنان، جذب و استخدام و یا اخراج کارکنان، اختلافات و تعارضات تیمی و سازمانی، چگونگی نگهداری یک کارمند خوب و موفق و یادگیری مطالب جدید. حل موارد فوق در هر سازمان و کسب و کاری متناسب با نوع فعالیتی که انجام می دهد متفاوت است.

سیستم مدیریت یکپارچه(MIS)، تمام اجزای یک کسب و کار را به صورت یک سیستم واحد در می آورد تا فرآیند مدیریت و اجرای عملیات را ساده تر نماید. عدم بهینه سازی این روش ها با فرهنگ ایرانی و بومی سازی نشدن آنها، همواره به عنوان چالشی بزرگ برای مدیران مطرح است.

خط مشی گذاری یک چرخه است که در آن ابتدا مشکلات شناسایی و بررسی می شود، سپس راه حل ارائه می شود و در نهایت اجرا و ارزیابی می شود. به دلیل دامنه وسیع خط مشی ها، هر چقدر خط مشی گذاری با پویایی های محیطی سازگارتر باشد، اثربخش تر است. مدیران در طراحی خط مشی با چالش هایی از قبیل صراحت وضوح، قابلیت اجرا، جامعیت، انعطاف پذیری، متناسب بودن با اهداف و ارزش ها و… مواجه می گردند.

دو انسان متفاوت در یک موقعیت کاملا مشابه، متفاوت رفتار می کنند. به همین دلیل رفتار سازمانی کاملا اقتضایی است و از شرایط تاثیر می پذیرد. چالش هایی که در این حوزه وجود دارد شامل تاثیر شرایط برون سازمانی بر کسب و کار، افزایش فزاینده تنوع نیروی کار، بهبود مهارت های افراد و کشف استعداد آنها، مشتری گرایی، به کارگیری فناوری اطلاعات در ساماندهی نیرو انسانی، برون سپاری، بحران اخلاق و… می باشد.

برای ایجاد ارتباط درون سازمانی موثر و تعیین حیطه نظارتی و کنترل مدیران، وجود یک ساختار سازمانی بهینه از ضروریات است. موفقیت یک کسب و کار مستلزم داشتن چارت سازمانی جامع و کامل است. چالش هایی که در این حوزه وجود دارد عبارتند از تعیین حدود و وظایف پرسنل و جلوگیری از موازی کاری، چگونگی برطرف نمودن تنش ها، نیاز سنجی نیروی انسانی و استخدام هدفمند،کاهش خطاها و بهبود عملکرد سازمان، چگونگی طراحی ابعاد سازمان جهت ارتقا سطح کیفی خدمات و رضایت مشتریان و…

در هر سازمان رسالتی وجود دارد که براساس چشم انداز بلند مدت خود، اهداف را تعیین می کند. این اهداف حاصل تجزیه و تحلیل فرصت ها و تهدیدهای برون سازمانی  و نقاط قوت و ضعف درون سازمانی است. اهداف مشخص کننده این است که سازمان به دنبال چیست و نقطه مقصد کجاست. استراتژی، روش و برنامه حرکت مدیریت برای دستیابی به اهداف است. سازمان ها در استراتژی باید به عناصر اساسی مانند تعیین جهت سازمان و استراتژی پورتفوی و… توجه داشته باشند. حوزه های چالشی در مدیریت استراتژیک سازمان ممکن است در زمینه توجه به رسالت و اهداف مشخص شده سازمان، تسلط به انواع استراتژی ها، توجه به شرایط درونی و بیرونی سازمان و مشکل انتخاب گزینه درست دستیابی به اهداف مواجه باشد.

فرم مشاوره دپارتمان سازمان و مدیریت:

* روی فهرست کلیک کرده تا فهرست نمایش داده شود
* روی فهرست کلیک کرده تا فهرست نمایش داده شود