خدمات تخصصی ویژه موردی

اگر به هرعنوان خدمت مورد نیاز خود را در بین انواع خدمات و دپارتمانهای مگامدیر نیافتید، جای نگرانی نیست، متخصصان ما این امکان را دارند که به صورت مطالعه موردی، طرح های جدید و خاص عارضه یابی را تهیه و تعریف نمایند.

در این شیوه، عملیات عارضه یابی از روش سیستماتیک و علمی  به منظور شناسایی، طبقه بندی و ریشه یابی عارضه ها و اثرات سوء آن ها در کارکرد سازمان از طریق تعامل بین نگاه از بیرون و نگاه از درون و همچنین تهیه و تدوین برنامه های کاری برای رفع آن ها در سازمان صورت می پذیرد.  مسلماً هر شرکتی برای فعالیت در بازارهای رقابتی باید تمهیدات لازم را برای  بقاء و رشد پایدار بیندیشد و در راستای بهبود مستمر گام بردارد. از این رو لازم است همواره به مطالعه بازار و پیش بینی نیازهای آتی مشتریان بپردازند .در این  شیوه، پس از مطالعه و بررسی انواع رویکردها و فرآیندهای عارضه یابی و مدنظر قرار دادن ویژگی ها و نوع مسائل مطرح برای سازمان شما،  با به کار گیری مدل های موجود، یک الگوی تلفیقی مناسب به عنوان فرآیند اجرایی عارضه یابی در شرکت تدوین  و اجرا میشود.

فرایند اجرایی خدمات تخصصی ویژه موردی:

  • تکمیل فرم وب سایت و ثبت سفارش

  • بررسی اطلاعات اولیه توسط مدیر دپارتمان مربوطه طی یک روز کاری

  • تماس جهت هماهنگی برگزاری جلسه و کسب اطلاعات

  • برگزاری جلسات توجیهی و مطالعات مقدماتی

  • عقد قرارداد بانضمام نحوه پرداخت هزینه پروژه و زمان بندی اجرای طرح

  • ورود به فازهای عملیاتی و ارائه الگو فرآیند اجرایی عارضه یابی سازمان

فرم مشاوره ویژه موردی:

* روی فهرست کلیک کرده تا فهرست نمایش داده شود