ما چه می کنیم؟

شرکتهای متوسط و کوچک در مواجهه با عدم اطمینان محیطی، تغییر نیازهای مشتریان، فضای رقابتی موجود و تلاشی که برای تدوام کسب و کار خود می کنند با چالشهایی مواجهه میشوند که بعضاً حتی  با فرایند پیوسته برنامه ریزی و هدف گذاری قادر به حل آن نمیشوند. در این مسیر لازم است تا اثربخشی و عملکرد خود را در شرایط بحرانی مورد ارزیابی و تجدید نظر قرار دهند. از این جهت، نیاز به انتخاب راه حل استاندارد در قالب الگو و مدل های مناسب و حرفه ای تحلیل کسب وکار دارند تا چالشها و نارسایی ها را شناسایی نموده و اصلاحات لازم را انجام دهند اما محدودیت هایی که در دسترسی و به کارگیری متخصصین، صرف هزینه و زمان انجام کار و مهمتر از همه شناسایی مشکل وجود دارد در عمل امکان اقدام اساسی را از این شرکتها سلب می نماید. ضرورت برون سپاری و به کار گیری متخصصین جهت انتقال از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب نیازمند اقداماتی در راستای شناسایی مشکل، تدوین راهکارهای اجرایی متناسب با مشکل و اجرای برنامه عملیاتی است.

مگا مدیر با علم به این مسائل، از روش های استاندارد چند بعدی مورد قبول متخصصین و چارچوب های خاصی متناسب با وضعیت مشتری برای شناسایی مشکلات و ارائه راه حل های کارا و اثربخش برای رفع چالش وانجام بهینه فعالیت های کسب و کار استفاده می کند.

خدمات عمومی رایگان

این خدمت که بصورت کاملاً رایگان ارائه میشود مخصوص مشتریانی است که به دنبال راه حل در قالب یک سوال مشخص هستند. مشکل اساسی در شرکت ندارند و صرفاً  با طرح یک سوال و دریافت پاسخ، به راه حل مورد نظر خود دست می یابند. متخصصین هریک از دپارتمانهای ما با کمال میل این خدمت را به امید راهگشا بودن به شکل رایگان در اختیار مشتری قرار می دهند.

خدمات تخصصی کلینیکی

مشاوره تخصصی یا کلینیکی به شکل مذاکرات تلفنی یا جلسه حضوری است که مشتری چالش مشخصی را مطرح نموده و متناسب با آن، راه حل کاربردی آنرا دریافت می نماید. این خدمت با هزینه ای مقرون به صرفه و در زمان کوتاهی  توسط مدیر دپارتمان و پس از  مشورت با اعضا متخصص انجام میشود

خدمات تخصصی پروژه ای

در برخی موارد، چالش شناخته شده نیست و یا برداشت نادرستی از مشکل شده که نیاز به بازتعریف مساله وجود دارد. اهمیت چالش به اندازه ای است که تمام ابعاد سازمان متأثر از آن عملکرد مناسبی را ارائه نمی دهند و یا مانع دسترسی به اهداف سازمان است. مسلماً چالشی با این وسعت نیازمند کار تیمی و بررسی چند بعدی است که درقالب قرارداد پروژه شامل شناخت و  ارزیابی  وضع موجود، تشکیل کمیته راهبردی متشکل از متخصصین مگامدیر و کارشناسان شرکت، تدوین و ارائه راهکار براساس نیازمندی ها و الزامات و در نهایت پیاده سازی و اجرای را حل ها می باشد.

این عملیات بسته به اندازه سازمان مشتری و نوع چالش از چند هفته تا چند ماه بطول می انجامد.

خدمات ویژه موردی

اگر به هرعنوان خدمت مورد نیاز خود را در بین انواع خدمات و دپارتمانهای مگامدیر نیافتید، جای نگرانی نیست، متخصصان ما این امکان را دارند که به صورت مطالعه موردی، طرح های جدید و خاص عارضه یابی را تهیه و تعریف نمایند.

در این شیوه، عملیات عارضه یابی از روش سیستماتیک و علمی  به منظور شناسایی، طبقه بندی و ریشه یابی عارضه ها و اثرات سوء آن ها در کارکرد سازمان از طریق تعامل بین نگاه از بیرون و نگاه از درون و همچنین تهیه و تدوین برنامه های کاری برای رفع آن ها در سازمان صورت می پذیرد.  در این  شیوه، پس از مطالعه و بررسی انواع رویکردها و فرآیندهای عارضه یابی و مدنظر قرار دادن ویژگی ها و نوع مسائل مطرح برای سازمان شما،  با به کار گیری مدل های موجود، یک الگوی تلفیقی مناسب به عنوان فرآیند اجرایی عارضه یابی در شرکت تدوین  و اجرا میشود.