خدمات تخصصی کلینیکی

این روش مناسب مدیرانی است که  چالش را شناخته و مدتی است که زمان و انرژی خود را برای حل آن صرف کرده اند، اما علیرغم صرف تلاشها، مشکل کماکان حل نشده است و یا ناقص حل شده است. دراین صورت، جلسه مشاوره با متخصص برای بازگو کردن نکات کلیدی و یا ایده ای کارساز طی یک مذاکره تلفنی یا حضوری می تواند برای شما راهگشا باشد. در این روش مدیرامکان صرف زمان یا هزینه بیشتر جهت انجام تحلیل عمقی ندارد لذا به دنبال راه حل در کمترین زمان ممکن و پایین ترین هزینه می باشد. در این روش دریافت مشاوره به سبک کلینیکی انجام می پذیرد. جلسات حضوری(درمحل دفتر شما یا مرکز مگامدیر) یا غیرحضوری(تلفنی) باهماهنگی و طبق زمان بندی مشخص و توافق شده برگزار میشود.

فرایند اجرایی خدمات تخصصی کلینیکی:

  • تکمیل فرم وب سایت و ارسال اطلاعات مورد نیاز و تعیین زمان و مدت مشاوره

  • خرید آنلاین پکیج مربوطه

  • بررسی اطلاعات توسط مدیر دپارتمان مربوطه

  • انجام هماهنگی جهت اطمینان از زمان و مدت مشاوره

  • برگزاری جلسه حضوری در محل شرکت یا مرکز مگامدیر و یا مذاکره تلفنی طبق هماهنگی قبلی

فرم مشاوره تخصصی کلینیکی:

* روی فهرست کلیک کرده تا فهرست نمایش داده شود