آقای دکتر صادقی

مشاورخبره مدیریت کسب و کار و منتورینگ

آقای دوستی

مشاور ارشد امور مالیاتی، حسابداری صنعتی و مالی

خانم دکتر چارستاد

مشاورخبره بازاریابی، برندینگ و دیجیتال مارکتینگ

استاد هدائی

روانکاو فروش ایران

خانم روحانی زاده

مشاور امور ترجمه و زبان انگلیسی

آقای گوهری

مشاور ارشد کسب و کار و کارآفرینی

آقای مجیدی

مدرس و مشاور ارشد کسب و کار- بازاریابی عصبی

خانم سلطان محمدی

مشاورارشد طراحی واجرای دکوراسیون داخلی

آقای پورنکو

مشاور روانشناسی فروش کوچینگ شخصی و سازمانی

آقای پاکروان

مدیر دیجیتال مارکتینگ و طراح کمپین های تبلیغاتی

آقای قطبی

مشاور و مدرس بازاریابی

آقای افشار

کارشناس اموربین الملل و مشاور بازرگانی خارجی

خانم اکبری

مشاور ارشد دیجیتال مارکتینگ، کسب و کارهای آنلاین

خانم کبیری

مشاور گرافیک و طراحی تبلیغات

خانم نیسی

مشاور ارشد امور حقوقی  بین الملل

خانم صمدی

 مشاور ارشد کسب و کار و توسعه بازار خاص

خانم ابوالقاسم

مدرس و مشاور زبان انگلیسی

آقای پهلوان

ژورنالیست و تحلیلگر اموربین الملل، مترجم حرفه ای

خانم نصری

مشاور ارشد مدیریت کسب و کار

خانم هنردوست

مشاور ارشد تکنولوژی معماری

خانم عسگری

مشاور ارشد حقوقی قراردادهای کسب وکارها وشرکتها

خانم خوانین زاده

مشاور ارشد حقوقی

خانم دکتر جوکار

مشاور خبره کسب و کار، کوچ توسعه فردی

آقای دکتر نوری

مشاور خبره مدیریت کسب و کار و مدیر مالی

جناب آقای دکتر ساعی

مشاور خبره و مدرس بازاریابی

خانم دوستی

مشاور طراح و گرافیست