سوابق تحصیلی و علمی:

 • فارغ التحصیل حسابداری ازدانشگاه دولتی با 20 سال تجربه کار مرتبط
 • تسلط کامل به قوانین مالیاتی و بیمه و تجارت
 • مشاور و مدیر مالی در شرکتهای هلدینگ شستا ( شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی)
 • مشاور و مدیر مالی شرکتهای صنایع غذایی وصنعتی
 • حسابرس ارشد درحوزه حسابداری شرکتها و حسابرسی بیمه ای
 • مشاور مالی و مدیر مالی شرکتهای هلدینگ پتروشیمی
 • مشاور حسابداری و مالیاتی شرکت های معتبر پخش در داخل کشور
 • فعالیت مالی و حسابداری در شرکتهای معتبر داخل وخارج ازکشور در حوزه ریالی وارزی
 • مشاور مالی و مالیاتی شرکتهای حمل و نقل ترانزیتی و ترانشیپ

سوابق تجربی و مهارت ها:

 • مهندسی مجدد، باز طراحی و استقرار سیستم های مالی طبق فعالیت خاص هر شرکت بر اساس اصول واستانداردهای حسابداری
 • تهیه ارائه گزارشات قانونی وتوجیهی به سازمانها وارگانهای ذیربط و مدیران و صاحبان سرمایه
 • شناسایی سازوکار بهای تمام شده و تسلط بر تهیه گزارشات دوره ای محصولات و قیمت تمام شده فعالیت شرکتها
 • تسلط بر فرآیند تهیه بودجه دوره ای و فصلی با نرم افزار تحت EXCEL
 • پیگیری پرونده های مالیاتی و بیمه ای در مراجع حل اختلاف تا اخذ نتیجه مورد انتظار
 • آشنایی کامل با اصول کنترلهای داخلی انبار و روشهای ستادی تهیه مسیرها و دوره های ویزیت مشتریان با کمترین روش هزینه
 • تسلط کامل بر روشهای کنترل مطالبات و ایجاد اهرمهای وصول و بکارگیری ابزار های کاهش سوخت مطالبات
 • متخصص در کنترل و تهیه گزارشهای از فروشندگان بابت سبد کالاهای فروش رفته و تعیین ضرایب فروش جهت ایجاد انگیزه در افزایش فروش (پورسانت- جایزه فروش )
 • تنظیم و تعریف شرح وظایف، دستورالعملها، فرایند های حسابداری، خزانه، انبار، تولید، خرید و فروش، سفارشات خارجی، پرسنلی، حقوق و دستمزد، قیمت تمام شده، بودجه و… ونیز بهینه سازی سیستم موجود باتوجه به کارآمدی و بهره وری سیستم
 • تسلط کامل بر نرم افزارهای مالی: همکاران سیستم، سپیدار سیستم، رایورز، نماد ایران، تدبیر، شماران سیستم و نرم افزارهای روز مالی