منشور اخلاقی

اصول مربوط به مشتریان:

رویکرد اساسی مجموعه مگامدیر، ارائه بهترین خدمات مورد نیاز مشتری در اسرع وقت و رعایت انصاف و صداقت، ضمن حفظ حریم اطلاعاتی و اسرار تجاری مشتریان است.
همکاران مگامدیر مشتری را شریک تجاری خود می دانند و همکاری با وی را به عنوان عاملی برای رشد و بقای سازمان دانسته و خود را متعهد به پاسخگویی و امانت داری و شفافیت در قبال او می دانند.
هرگونه همکاری یا ارائه خدمات به مشتریان بر مبنای اعتماد متقابل، شفافیت و پاسخگوئی در مقابل وظایف محوله است.
همکاران مگامدیر خود را موظف می دانند تا در حوزه فعالیت خود، هرگونه اطلاعات و توضیحات مورد نیاز مشتری را با توجه به قرارداد فی مابین فراهم آورند.
تأکید بر فرهنگ مشتری مداری و حفظ اسرار مربوط به متد و شیوه های منحصر بفرد مگامدیر از وظایف دائمی همکاران است.
وقت شناسی، تعهد و دقت در ارایه خدمات مطلوب، رعایت وجدان کاری و به کاربردن تمام تلاش خود برای انجام وظائف محوله در راستای نیازمشتریان در اولویت است.

اصول مربوط به همکاران:

مجموعه مگامدیر متعهد است که با همکاری کلیه اعضاء و با استفاده از خرد جمعی و کار تیمی تخصص و توانمندی خود را در جهت ارائه خدمات مطلوب به مشتریان به کار گیرد.
کلیه اعضاء همواره متعهد به حفظ اسرار مشتریان بوده و با مسئولیت پذیری و رعایت اخلاق حرفه ای تلاش خود را در راه اعتلای اهداف سازمان به کار گیرند.
اصل شایسته سالاری برمبنای دانش، تجربه، مسئولیت پذیری، خلاقیت و ابتکار عمل، و عشق و علاقه به کار است.
همکاران اعتقاد راسخ به رقابت سالم، عادلانه و مطابق با قوانین تجاری و اخلاق حرفه ای بازار دارند.
یادگیری سازمانی، فرهنگ کار گروهی ، احترام به قوانین و ضوابط سازمانی مگا مدیر و پایبندی و رعایت آنها باور همکاران است. پشتکار و جدیت در انجام وظایف و مسئولیت‌ها با رعایت سرعت عمل، دقت و صحت در پیگیری امور محوله و مقدم دانستن منافع سازمان و مشتری بر منافع شخصی همکاران موظف به پایبندی به قرارداد شغلی و اجتناب از استفاده شخصی از پروژهای ارجاعی و پاسخگو بودن در مقابل عملکرد خود میباشند.