سوابق تحصیلی و علمی:

 • روانشناسی و بازاریابی
 • موسس، مدرس و مربی گروه آموزشی و کارآفرینی پیام پورنکو
 • مولف کتاب جوان خود خواسته خود ساخته
 • دوره جامع ویروس کشی اهداف
 • دوره کاربردی و علمی ترکیبی روانشناسی عزت نفس و اعتماد بنفس
 • تقدیر نامه موسسه جهانی ارزشیابی و استعداد یابی ACIBP
 • حضور فعال در اجلاس بین المللی کلوپ جهانی کارآفرینان و مدیران حرفه ای دانشگاه ALU لیبرتی کالیفرنیا

سوابق تجربی و مهارت ها:

 • سخنوری و مشاوره مدیریت رهبری و مدیریت گروه
 • روانشناسی فردی و فروشنده حرفه ای
 • اصول تدوین طرح و برنامه بازاریابی Marketing Plan
 • طراحی بیزینس مدل
 • شخصیت شناسی MBTI رواندرمانی و مشاوره منابع انسانی سازمان
 • برگزاری سمینار قدرت درون
 • برگزاری سمینار خودرهبری
 • برگزاری سمینار ” با NLP هکر ذهن خود باشید”
 • برگزارس دوره NLP به صورت آنلاین
 • بیش از 100 ساعت کوچینگ شخصی و سازمانی
 • عضو تیم اجرایی شرکت دیبانژ
 • عضو و شخصیت حرفه ای باشگاه سخنرانان و مشاوران حرفه ای ایران
 • Master of NLP موسسه اندیشه مثبت
 • فروشنده حرفه ای موسسه عقابان فروش
 • نخبگان شخصیت سازی VIP موسسه پدیده فکر
 • مستری بازاریابی موسسه ویدان
 • نخبگان رهبر موسسه پدیده فکر
 • کارشناس فعال محتوی بازاریابی و فروش در نمایشگاه الکامپ